OGRODY  SZTUK     -    KOLEKCJA  ANDRZEJA  J.  TYSZKO

LIVING  MEMORY

 

Hanna Korecka 

Krystyna Krępa

Ryszard Łagodziec

Łukasz Pęksa

Adela Rakoczy

Andrzej J. Tyszko

Radosław Zaremba

 

Copyright © Andrzej J. Tyszko

 

Galeria Walka Młodych - 02-786 Warszawa Ursynów, ulica Związku Walki Młodych (Andrzeja Romockiego "Morro") 1 m. 85, mail: j.rylke@gmail.com, tel: +48602488581

 

Informacja o powstaniu „Miejsca” – „”. Przyjęta przez Pr. Kwieka, J. S. Wojciechowskiego i J. Rylke, podczas spotkania w Kawiarni Bliklego na Pl. Wilsona w Warszawie 24.04.2018.

*** Wychowaliśmy się w czasie, kiedy tzw. Sztuki Piękne odgrywały w Kulturze znaczną rolę.
Dzisiaj tak nie jest. Instytucje Kultury, realizujące własne projekty, traktują Artystów przedmiotowo. Sytuacja produkuje „Artystów Wyklętych Sztuki Wysokiej” – biednych, samotnych, przerażonych. I nic! A przecież nie potrzeba aż „Sztuki” — „życie” wystarczy…! Spotykać się na neutralnym gruncie – wskrzesić tradycję krytycznej „rozumowej” refleksji, Uniwersyteckiej jakości. Jakie miejsce Nowoczesnej Sztuki Wysokiej? Czym Ona ma być? Jak „wyglądać”? Dla kogo? Proponując oparcie refleksji „na konkretach” – będą one ilustrowane Działalnością konkretnego Artysty, który byłby moderatorem Spotkania. Zostanie „wskrzeszone” „Miejsce” o wspaniałych tradycjach niezależności „od codziennego potoku”, nabrzmiałe historią, w którym w latach 1980-1990 odbyło się 10 corocznych prywatnych kilkudziesięcioosobowych „Zjawisk” Sztuki. Pracownia Jana Rylkego przy dawnej ulicy Związku Walki Młodych 1 na warszawskim Ursynowie. Nazwijmy umownie to nowe-stare „Miejsce” – „Galeria Walka Młodych”. Każdemu ze spotkań będzie towarzyszyć „Coś” (wystawa) aranżowane przez Moderatora. Z materiałów „po” — teksty, zdjęcia, filmy, nagrania — będzie publikacja i Internet. Im dalej, tym „następny” operować będzie większą „wiedzą”. Będzie się tworzyła „Konstytucja”.

*** Śp. Jan Piekarczyk w r. 2011, w tekście zamykającym książkę „Klub Performance”, pisał: „NEGOCJACJE — rzuciłem — w powietrze monetą, mówiąc, że kiedy upadnie na reszkę, to będziemy mieli do czynienia za sztuką, z performance jako sztuką, a kiedy orzeł wypadnie, to się obejdziemy bez sztuki. (...) Nie zmierzam do określenia rzeczy, ale do NIEPEWNOŚCI, do nieokreśloności, losowości (jakoś tak). Jak obroty monety ma to wisieć w powietrzu, obracać się, upadać, odbijać od ziemi, kiedyś upaść. Jeżeli ktoś chce, może taki lot na monecie, taki wgląd uznać za sztukę, czy jak zechce — nazwy są bez znaczenia (...) BAŁAGAN nie do opisania. Między nami a światem. Między światem a nami. Taka jest więź sztuki, świata i ludzi, że za każdym razem trzeba ją opisywać, uzupełniać, omawiać, negocjować jej sensy, uczyć się, że są pojęciami ontologii rozmytych, nieostrych. (...) Dlatego potrzebne są rozmyte (fuzzy) negocjacje — ontologiczne — co do założeń, twierdzeń, pewników o świecie, w którym się jest. (...) Domyśliłem się, że taka formuła [pierwotna formuła ontologii] powinna (...) jak najmniej ingerować w świat, jak najmniej stawiać mu warunków — najprostsza z możliwych — właśnie dlatego, że świat tak się zmienia, że możemy nie zdążyć z dobieraniem słów do zawrotnego tempa zmian i przemian. (...) Słów dyfrakcyjnych, szczelinowych, jest tak dużo w naszej kulturze, że ewentualny wspólny szkielet ontologii, jaki generują, nazywam tomografią artystyczną performance’ów, której Performerzy dokonują wyłącznie na żywo”. [Kompilacja Pr. K.]

 

Informacja o spotkaniu, która odbyło się w  sobotę, 7 lipca 2018 roku. Spotkanie poświęcone było promocji książki Ewy Kosiackiej-Beck: Angielskie ogrody krajobrazowe XVIII wieku i ich recepcja w Polsce. Treść książki można zobaczyć pod adresem: www.sztukakrajobrazu.pl/kosiacka_Beck_ewa.pdf
Informacja o spotkaniu, które odbyło się 28 lipca 2018 roku. Przemysław Kwiek: „Wystawa Indywidualna i promocja ponad 400. stronicowej książki: FACEBOOK, OKŁADKI, KIJE, KAWY, HERBATY, MĄKI, RYŻE, KASZE, CUKRY I SOLE”.  Treść książki można zobaczyć pod adresem: www.sztukakrajobrazu.pl/kwiek2_2018.pdf - a przepisane dokładnie plus recenzje w Gazetce Ściennej nr 01/2019. Wolne Niezależne Wydawnictwo Pr. Kwieka pod adresem: http://files.clickweb.home.pl/28/74/2874fb2d-1597-402f-8516-4cf3f81d9274.pdf
 
Informacja o spotkaniu, która odbyło się w  sobotę, 3 listopada 2018 roku. Spotkanie poświęcone było performance i promocji książki Jana Stanisława Wojciechowskiego: Trwanie i Wyjście... Treść książki można zobaczyć na stronie www.sztukakrajobrazu.pl/jsw.pdf
Informacja o spotkaniu, która odbyło się w sobotę, 24 listopada 2018 roku. Spotkanie poświęcone było performance: Estetyka normatywna i promocji książki Jana Rylke: Moralitety.  Treść książki można zobaczyć pod adresem: www.sztukakrajobrazu.pl/JMR2.pdf a film pod adresem www.youtube.com/watch?v=Trmwc0VBWXQ
Informacja o spotkaniu, która odbyło się w sobotę, 15 grudnia 2018 roku. Spotkanie poświęcone było wystawie "Info na pasku telewizora" i performance Michała Banaszka
Informacja o spotkaniu, która odbyło się w sobotę, 5 stycznia 2019 roku. Spotkanie, wystawa i działania interaktywne, zorganizowane przez Joannę Krzysztoń i Grzegorza Rogalę, poświęcone było sztuce interaktywnej i sztucznej inteligencji na temat: 1. "Jeśli nie ma ludzi - to nie ma lasu" czyli gdzie jest autor? 2. "Poszukiwanie kwiatu paproci", "Skórki", "Portrety", "Haiku" we współpracy ze sztuczną inteligencją. 3. "Lekcja rysunku dla chętnych", zabawy z A.I.
Informacja o spotkaniu, która odbyło się w sobotę, 16 kwietnia 2019 roku. Spotkanie i wystawa poświęcone było Promocji książki Jana Niksińskiego: Transcendencja obrazu
ZAPROSZENIE. „SZKOŁA WARSZAWSKA XXI w. »NA ŻYWO« – 18 maja, sobota Noc Muzeów. Konfrontacja z żywymi przedstawicielami i sympatykami. Wypowiedzi Przemysław Kwiek, Jan Rylke, Jan Stanisław Wojciechowski. Dyskusja. Performance: Tomasz Sikorski, Oskar Chmioła. Rzeźba Leszek Jasiński.

Informacja o spotkaniu, która odbyło się w sobotę, 16 listopada 2019 roku. Spotkanie poświęcone było performance: "Syrena" i promocji książki Jana Rylke: Stolica.  Treść książki można zobaczyć pod adresem www.sztukakrajobrazu.pl/stolicak.pdf a film ze spotkania pod adresem www.youtube.com/watch?v=y2b77-1eq0U

 
Informacja o spotkaniu, która odbyło się w sobotę, 30 listopada 2019 roku. Spotkanie poświęcone było zmarłym w 2011 roku gigantom szkoły warszawskiej w polskiej sztuce: Janowi Piekarczykowi  i Anastazemu B. Wiśniewskiemu . Na wystawie pokazano prace ze zbiorów Przemysława Kwieka i KwieKulik. Przemysław Kwiek wspomniał zmarłych artystów pokazując cyfrową dokumentację ich prac: Dokumentację wystawy J. Piek. w XX1 (zrealizowanej przez Pr.K. 01-11.04.2012 ze zbiorów Pr.K. i KK ). Dokumentację wystawy A. Wiś. ze zbiorów Pr. K. i KwieKulik (Appearance 147, Gal. XX1, W-wa 15.11 06.12.2007).  J. Piekarczyk – „Otwarci Zamknięci” (pokaz przezroczowy zreal. w Power Poincie przez Pr. K.). A. Wiśniewski – prace na komputerze w Power Poincie i inne (ze zbiorów Pr.K.)

W drugiej części spotkania bluesy z całego świata zagrał i zaśpiewał Mieczysław Litwiński.

 
Informacja o spotkaniu, które odbyło się w sobotę 14 grudnia 2019 roku. Spotkanie odbyło się pod hasłem: SZKOŁA WARSZAWSKA – RETROTOPIA CZY PROJEKT NOWEJ AWANGARDY. Spotkaniu towarzyszyła wystawa, w której wzięli udział: Paweł i Przemysław Kwiek, Joanna Krzysztoń, Jacek Lilpop, Waldemar Petryk, Grzegorz Rogala, Jan Rylke i Jan Stanisław Wojciechowski, który zaprezentował pokaz przezroczowej dokumentacji (w tle) i mini wykład słowno/rysunkowy szkicujący metodę badawczą JSW, analizujący działania środowiska artystów związanego z Galerią „Walka Młodych” w roku 2019 i proponujący nową perspektywę interpretacji tych działań.

Informacja o spotkaniu, które odbyło się w sobotę 25 lipca 2020 roku. Spotkanie poświęcone było promocji książki Jana Rylke: Historia sztuki dla artystów (do pobrania pod linkiem http://www.sztukakrajobrazu.pl/historia%20sztuki%20dla%20artystow2.pdf ). Promocji towarzyszyła wystawa artystów omówionych w tej książce. W wystawie zaprezentowali prace: Andrzej Bieńkowski, Marek Budzyński, Erazm Ciołek, Beata J. Gawryszewska, Marek Konieczny, Przemysław Kwiek, Jacek Lilpop, Andrzej Maciej Łubowski, Ryszard Ługowski, Waldemar Petryk, Jan Rylke, Dorota Sak, Marek Sak, Edward Wittig, Jan Stanisław Wojciechowski

 

Informacja o spotkaniu, które odbyło się w sobotę, 19 września 2020 roku. Spotkanie poświęcone było promocji książki Waldemara Petryka: PETRYK. WYSTAWA

POŚMIERTNA.  Spotkaniu towarzyszyła wystawa prac artysty OBRAZY PATRIOTYCZNE I PIĘKNE. Treść książki można zobaczyć pod adresem

http://www.sztukakrajobrazu.pl/petryk.pdf a film ze spotkania pod adresem www.youtube.com/watch?v=0CVykVTwJWE

Informacja o spotkaniu, które odbyło się w sobotę, 17 października. Spotkanie odbyło się pod hasłem artyści politykami. W spotkaniu wzięli udział następujący artyści:

Oskar Chmioła, Waldemar Major Fydrych, Larysa Jaromska, Leszek Jasiński, Joanna Krzysztoń, Przemysław Kwiek, Jacek Lilpop, Andrzej Maciej Łubowski,

Ryszard Ługowski, Jacek Malicki, Sławomir Marzec, Fredo Ojda, Waldemar Petryk, Jan Pieniążek, Jan Rylke, Tomasz Sikorski, Anna Tokarczyk, Piotr Życieński

Informacja o spotkaniu, które odbyło się w sobotę 31 lipca 2021 roku w galerii Walka Młodych. Spotkanie było poświęcone polityce kulturalnej. Wzięło w nim udział w

formie wypowiedzi i prac 19 artystów: Piotr Bernatowicz i Sławomir Marzec, Czesław Pius Ciapało, Włodzimierz Dawidowicz, Jarosław Maciej Goliszewski,

Leszek Jasiński, Przemysław Kwiek, Katarzyna Kasia i Jan Stanisław Wojciechowski, Jacek Lilpop, Ryszard Łagodziec, Andrzej Maciej Łubowski, Ryszard Ługowski,

Waldemar Petryk, Łukasz Pęksa, Jan Rylke, Jerzy Świątkowski, Andrzej Tyszko, Radosław Zaremba.