W 2018 roku skończyłem serię męczenników i na początku tego roku odpowiadałem tylko na propozycje zewnętrzne. Pani Adela Rakoczy organizowała wystawę w 200 rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki, więc zilustrowałem jego najsłynniejszą operę - Halkę. Na obrazie jest Moniuszko trzymający partyturę arii Jontka, który na krawędzi śpiewa. Halka rzuciła się ze skały i leci. W tle szumią jodły (z inspiracji C. D. Friedricha). Pan Sławomir Marzec w Dzień Kobiet 8 marca organizuje akcję równouprawnieniową mężczyzn. Będą to raczej akcje performatywne. Namalowałem do mojej Gorgonę, antyczną feministkę, z którą będę prowadził dialog. Nie wiem jeszcze jaki, bo jest 11 luty.
Halka, akryl i olej, płótno, 100x80cm., 2019 Gorgona, akryl i olej, 100x80cm., 2019
   
Rodzina ufundowała nam podróż poślubną na Maderze. To góra, która wynurzyła się z wody, albo, jak twierdzą inni pozostała z Atlantydy. W każdym razie widoki trudne, stąd tylko dwa rysunki z Funchal. Na jednym kopia Santa Marii Kolumba wypływa w morze, na drugim kościół w parku św. Katarzyny
   
Kościół św. Katarzyny w Funchal, Madera, papier, węgiel, 21x30cm., 2019 Zatoka w Funchal, Madera, papier, sangwina, 21x30cm., 2019