Zaraza, która nas pozamykała, spowodowała, że postanowiłem namalować poczet naszych władców. Zacząłem od tych legendarnych - ponieważ nie wiemy, jak wyglądali nadałem im twarze znajomych - głównie artystów z którymi współpracuję. Nie mogłem zachować parytetów, bo do władzy pchali się faceci. Żeby nie zapchać pracowni obrazami, postanowiłem na jednym obrazie zmieścić 25 władców, oczywiście niewielkich formatów.

Lech z twarzą Marka Koniecznego, akryl, płótno, 23,5x17,5cm

Krak z twarzą Erazma Ciołka, akryl, płótno, 23,5x17,5cm

Wanda z twarzą Joanny Krzysztoń, akryl, płótno, 23,5x17,5cm

Leszko z twarzą Przemysława Kwieka, akryl, płótno, 23,5x17,5cm

Leszko II z twarzą Andrzeja Bieńkowskiego, akryl, płótno, 23,5x17,5cm

Leszko III z twarzą Grzegorza Rogali, akryl, płótno, 23,5x17,5cm

Popiel z twarzą Waldemara Petryka, akryl, płótno, 23,5x17,5cm

Popiel II z moją twarzą , akryl, płótno, 23,5x17,5cm

Piast z twarzą Andrzeja Macieja Łubowskiego, akryl, płótno, 23,5x17,5cm

Siemowit z twarzą Jana Stanisława Wojciechowskiego, akryl, płótno, 23,5x17,5cm

Lestek z twarzą Jana Piekarczyka, akryl, płótno, 23,5x17,5cm

Siemomysł z twarzą (Bogdana) Anastazego Wiśniewskiego, akryl, płótno, 23,5x17,5cm

Mieszko z twarzą Adama Kozłowskiego OSB, akryl, płótno, 23,5x17,5cm

Bolesław Chrobry z twarzą Janusza Skalskiego, akryl, płótno, 23,5x17,5cm

Mieszko II z twarzą Marka Wrześniewskiego, akryl, płótno, 23,5x17,5cm

Kazimierz Odnowiciel z twarzą Narcyza Pióreckiego, akryl, płótno, 23,5x17,5cm

Bolesław Śmiały z twarzą Andrzeja Mitana, akryl, płótno, 23,5x17,5cm

Władysław Herman z twarzą Krzysztofa Hermana, akryl, płótno, 23,5x17,5cm

Bolesław Krzywousty z twarzą Antoniego Rylke, akryl, płótno, 23,5x17,5cm

Władysław Wygnaniec z twarzą Freda Ojdy, akryl, płótno, 23,5x17,5cm

Bolesław Kędzierzawy z twarzą Andrzeja Sulimy Suryna, akryl, płótno, 23,5x17,5cm

Mieszko Stary z twarzą Waldemara Czechowskiego, akryl, płótno, 23,5x17,5cm

Kazimierz Sprawiedliwy z twarzą Marka Saka, akryl, płótno, 23,5x17,5cm

Leszek Biały z twarzą Ryszarda Ługowskiego, akryl, płótno, 23,5x17,5cm

Władysław Laskonogi z twarzą Antoniego Rylke juniora, akryl, płótno, 23,5x17,5cm

To już cała pierwsza część pocztu od Lecha do Władysława Laskonogiego, akryl, płótno, 130x100cm.

Henryk Brodaty z twarzą Waldemara Jarosza, akryl, płótno, 23,5x17,5cm

Henryk Pobożny z twarzą Zbigniewa Gorlaka, akryl, płótno, 23,5x17,5cm

Konrad Mazowiecki z twarzą Leszka Jasińskiego, akryl, płótno, 23,5x17,5cm

Bolesław Wstydliwy z twarzą Andrzeja Turczynowicza, akryl, płótno, 23,5x17,5cm

Leszek Czarny z twarzą Sławomira Marca, akryl, płótno, 23,5x17,5cm

Przemysł II z twarzą Jacka Lilpopa, akryl, płótno, 23,5x17,5cm

Wacław II z twarzą Rudolfa Klusa, akryl, płótno, 23,5x17,5cm

Władysław Łokietek z twarzą Janusza Lewandowskiego, akryl, płótno, 23,5x17,5cm

Kazimierz Wielki z twarzą Janusza Janeckiego, akryl, płótno, 23,5x17,5cm

Ludwik Węgierski z twarzą Janusza Bogdanowskiego, akryl, płótno, 23,5x17,5cm

Jadwiga z twarzą Beaty Gawryszewskiej, akryl, płótno, 23,5x17,5cm Jagiełło z twarzą Janusza Bogdanowskiego, akryl, płótno, 23,5x17,5cm
Władysław Warneńczyk z twarzą Maksymiliana Tyma, akryl, płótno, 23,5x17,5cm Kazimierz Jagiellończyk z twarzą Franciszka Ksawerego Piwockiego, akryl, płótno, 23,5x17,5cm

Jan Olbracht z twarzą Jacka Dyżyńskiego, akryl, płótno, 23,5x17,5cm

Aleksander Jagiellończyk z twarzą Łukasza Guzka, akryl, płótno, 23,5x17,5cm

Zygmunt Stary z twarzą Andrzeja Newelskiego, akryl, płótno, 23,5x17,5cm

Zygmunt August ze swoją twarzą , akryl, płótno, 23,5x17,5cm

Henryk Walezy ze swoją twarzą , akryl, płótno, 23,5x17,5cm

Anna Jagiellonka ze swoją twarzą , akryl, płótno, 23,5x17,5cm

Stefan Batory ze swoją twarzą , akryl, płótno, 23,5x17,5cm Zygmunt III Waza ze swoją twarzą , akryl, płótno, 23,5x17,5cm
Władysław IV ze swoją twarzą , akryl, płótno, 23,5x17,5cm Jan Kazimierz ze swoją twarzą , akryl, płótno, 23,5x17,5cm

Michał Korybut Wiśniowiecki ze swoją twarzą , akryl, płótno, 23,5x17,5cm

To już cała druga część pocztu od Henryka Brodatego do Michała Korybuta Wiśniowieckiego, akryl, płótno, 130x100cm.