Walka sierpnia z lipcem w październiku. Klub Performance,

Galeria Kordegarda, Warszawa 11 października 2005.

Tu było więcej obrazów, tak samo starych, jak ten obok (WRON) - specjalnie namalowany

1. Wolność związków zawodowych

2. Prawo bezpiecznego strajku

3. Wolność słowa, wolność druku

4. Więźniów politycznych wolność

Za myślenie znieść represje

5. Odblokować informacje

6. Mówić prawdę, wszystkim prawdę

7. Za strajk płacić jak za urlop

8. Więcej dwa tysiące płacić

9. Później tego nie odebrać

10.  Udostępnić nam jedzenie

11. A nie władzę tylko karmić

12. Cenić wartość pracownika

13. Mięso kartką równo dzielić

14. Wczesną dać emeryturę

15. Starszym zrównać ją w wypłacie

16. W zdrowiu wszystkim ludziom pomóc

17. Matkom pomóc zarobkować

18. Albo dzieci wychowywać

19. Rychlej młodym dać mieszkania

20. Za rozłąkę więcej płacić

21. I w sobotę już świętować

 

 

 

fot. Mikołaj Tym